"immediate arrest" — Słownik kolokacji angielskich

immediate arrest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe aresztowanie
  1. immediate przymiotnik + arrest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I demand that you place them under immediate arrest.