"immaterial entity" — Słownik kolokacji angielskich

immaterial entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niematerialna jednostka
  1. immaterial przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All the constituents and actions are governed by universal natural laws and an immaterial entity like God cannot create a material entity like the universe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo