"image sits" — Słownik kolokacji angielskich

image sits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz siada
  1. image rzeczownik + sit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her image sat beside Hector's as her body sat next to his.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo