"image relating" — Słownik kolokacji angielskich

image relating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązanie obrazu
  1. image rzeczownik + relate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additionally, around 1000 images relating to these theatres, both historical and contemporariness, are made available on the Trust's website.

    Podobne kolokacje: