"image of Mr. Bush" — Słownik kolokacji angielskich

image of Mr. Bush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek Mr. Bush
  1. Bush rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Visitors leave dusty footprints on the image of Mr. Bush, who led the allied coalition in the Persian Gulf war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo