"image merges" — Słownik kolokacji angielskich

image merges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz łączy
  1. image rzeczownik + merge czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Inside himself, he saw images shift and merge together, a kaleidoscope of memory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo