"image looks" — Słownik kolokacji angielskich

image looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wygląda
  1. image rzeczownik + look czasownik
    Silna kolokacja

    The image was tiny, of course, and looked nothing like a baby.

    Podobne kolokacje: