"image implies" — Słownik kolokacji angielskich

image implies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz sugeruje
  1. image rzeczownik + imply czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though some people mistake 6 images for the 7 image concept that septych implies.

    Podobne kolokacje: