"image fills" — Słownik kolokacji angielskich

image fills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczające ilości obrazu
  1. image rzeczownik + fill czasownik
    Silna kolokacja

    For a moment an image of her filled his mind.

    Podobne kolokacje: