"image carries" — Słownik kolokacji angielskich

image carries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odprowadza
  1. image rzeczownik + carry czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each image carries a copyright and information about the photographer and agency.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo