"illustrate one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilustrować czyjś podejście
  1. illustrate czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An anecdote illustrates Richter's approach to performance in the last decade of his life.