"illicit use" — Słownik kolokacji angielskich

illicit use kolokacja
Popularniejsza odmiana: illicit drug use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nielegalne wykorzystanie
  1. illicit przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Children who grow up in an environment of illicit drug use may first see their parents using drugs.

    Podobne kolokacje: