Nie znaleziono dokładnego tłumaczenia wpisanej frazy.

"ignorować kogoś, nie odzywać się do kogoś" po angielsku

Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.