Nie znaleziono dokładnego tłumaczenia wpisanej frazy. Zgłoś brakujące hasło.

"ignorować kogoś, nie odzywać się do kogoś" po angielsku

Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.