"idly run" — Słownik kolokacji angielskich

idly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezczynnie pobiec
  1. run czasownik + idly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked at it, a warm patch against his finger, and idly ran his thumb over the stone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo