"identify pictures" — Słownik kolokacji angielskich

identify pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj obrazy
  1. identify czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kurds from around the world are logging on, sharing their family images and stories, identifying long lost pictures that others have contributed.