"identify pictures" — Słownik kolokacji angielskich

identify pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj obrazy
  1. identify czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kurds from around the world are logging on, sharing their family images and stories, identifying long lost pictures that others have contributed.

powered by  eTutor logo