"iconic image" — Słownik kolokacji angielskich

iconic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ikoniczny obraz
  1. iconic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was chosen as one of the fair's top ten iconic images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo