"hurt women" — Słownik kolokacji angielskich

hurt women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawione ból kobiety
  1. hurt czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is reluctant to hurt women for some reason, but you won't even be able to make Asmldean's choice.

    Podobne kolokacje: