"hump away" — Słownik kolokacji angielskich

hump away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): garb daleko
  1. hump czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He was on top of his girl, humping away at breakneck speed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo