"humorous picture" — Słownik kolokacji angielskich

humorous picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humorystyczny obraz
  1. humorous przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most cartoonists use visual metaphors and caricatures to address complicated political situations, and thus sum up a current event with a humorous or emotional picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo