"humorous book" — Słownik kolokacji angielskich

humorous book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humorystyczna książka
  1. humorous przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Encouraged by friends, he wrote several humorous books during the 1920s and early 1930s.

    Podobne kolokacje: