ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"human way" — Słownik kolokacji angielskich

human way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzka droga
  1. human przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It occurred to some of them that this was the human way, after all.

    Podobne kolokacje: