BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house is demolished" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dom jest wyburzony
  1. demolish czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A new house was built on the site in 1841 and has since been demolished.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo