KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hot weather" — Słownik kolokacji angielskich

hot weather kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upalna pogoda
  1. hot przymiotnik + weather rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The hot weather felt good to him, probably like home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo