Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hot morning" — Słownik kolokacji angielskich

hot morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upalny poranek
  1. hot przymiotnik + morning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The situation came to a frightening head one especially hot humid morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo