"hot deal" — Słownik kolokacji angielskich

hot deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gorąca umowa
  1. hot przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "When there's a hot deal in a hot area, the scrum around them is something to see," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo