"horrifying picture" — Słownik kolokacji angielskich

horrifying picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząsając obrazem
  1. horrifying przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meath's back-and-forth Sunrunning had drawn a horrifying picture of what was going on out there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo