"horrific image" — Słownik kolokacji angielskich

horrific image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażający obraz
  1. horrific przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She had a copy of the Nipple in one hand, glancing at the horrific images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo