"horrid picture" — Słownik kolokacji angielskich

horrid picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrętny obraz
  1. horrid przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You, on the other hand-" He let that hang, perhaps to give Schultz the chance to paint horrid pictures in his own mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo