"horrible picture" — Słownik kolokacji angielskich

horrible picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny obraz
  1. horrible przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I can see the horrible picture of the nightmare I'm going to experience.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo