"hopeless search" — Słownik kolokacji angielskich

hopeless search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): beznadziejne poszukiwania
  1. hopeless przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I turned the telescope ahead, in a hopeless search for Manna.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo