BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"hope to hear" — Słownik kolokacji angielskich

hope to hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej nadzieję słyszeć
  1. hope czasownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    The answer I hoped against hope to hear did not come.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo