"honor women" — Słownik kolokacji angielskich

honor women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety honoru
  1. honor czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Despite what you may think, I was taught to honor and revere women.