"honor the All-American League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uhonoruj wszyscy-amerykański Ligę
  1. honor czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The association was largely responsible for the opening of Women in Baseball, a permanent display at the Hall, which was unveiled in 1988 to honor the entire All-American Girls Professional Baseball League.

podobne do "honor the All-American League" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "honor the All-American League" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo