"honestly tell" — Słownik kolokacji angielskich

honestly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczerze powiedz
  1. tell czasownik + honestly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Can you honestly tell me that you'll feel the same way about all this a year from now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo