PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"honest way" — Słownik kolokacji angielskich

honest way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczciwa droga
  1. honest przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It didn't seem an honest way to write to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo