"home league" — Słownik kolokacji angielskich

home league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga domowa
  1. home rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is the home league for most hockey clubs in Yorkshire playing at an amateur level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo