"holy book" — Słownik kolokacji angielskich

holy book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święta książka
  1. holy przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    First, he passed through the student stage, and became learned in the holy books.

    Podobne kolokacje: