"hollow word" — Słownik kolokacji angielskich

hollow word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czcze słowo
  1. hollow przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thought not, because we all know you have absolutely NO intention of following through on your hollow words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo