ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hold the money" — Słownik kolokacji angielskich

hold the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechowaj pieniądze
  1. hold czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked up at her, holding the money in one hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo