"hold since the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj od pory roku
  1. hold czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team's current head coach is Jerry Kill, who has held the post since the 2011 season.