BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hold one's prize" — Słownik kolokacji angielskich

hold one's prize kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać czyjś nagroda
  1. hold czasownik + prize rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She leaned forward and swung it at the man holding the bit, holding his prize.

powered by  eTutor logo