"hold money" — Słownik kolokacji angielskich

hold money kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechowaj pieniądze
  1. hold czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He looked up at her, holding the money in one hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo