BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hold an inquiry" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold an inquiry" po angielsku

"hold an inquiry" — Słownik kolokacji angielskich

hold an inquiry kolokacja
  1. hold czasownik + inquiry rzeczownik = prowadzić dochodzenie
    Zwykła kolokacja

    With pensions we had been open about holding an inquiry.

powered by  eTutor logo