"historical time" — Słownik kolokacji angielskich

historical time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny czas
  1. historical przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What's missing here is a sense of real, historical time.

    Podobne kolokacje: