"historical project" — Słownik kolokacji angielskich

historical project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny projekt
  1. historical przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a historical project with a strong economics and social science content.