"historical picture" — Słownik kolokacji angielskich

historical picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny obraz
  1. historical przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But, like many another historical picture, it means nothing without its label.

powered by  eTutor logo