"historic image" — Słownik kolokacji angielskich

historic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny obraz
  1. historic przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the world, and especially for Western culture, this may prove the ultimate historic visual image of 1989.

    Podobne kolokacje: