"hiss away" — Słownik kolokacji angielskich

hiss away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): syk daleko
  1. hiss czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But after a moment, he drew a deep breath, then let the air hiss away through his teeth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo