"hire students" — Słownik kolokacji angielskich

hire students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studenci wynajmu
  1. hire czasownik + student rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has hired students to place more than 10,000 calls every year to applicants to sell the school.

    Podobne kolokacje: