"hire salespeople" — Słownik kolokacji angielskich

hire salespeople kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawcy wynajmu
  1. hire czasownik + salespeople rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many dealers have started hiring younger salespeople with no experience selling cars, in hopes that they will remain loyal to those who trained them.

    Podobne kolokacje: